1. Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 1 hafta içerisinde ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ye bildireceğimi,
 2. Başvurumdan itibaren belgeme kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısız olma durumunda ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'den geri talep etmeyeceğimi,
 3. İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ye ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı,
 4. Vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu'na aktarılacağını,
 5. Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, paylaştığım taktirde ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.' nin konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu kabul ettiğimi, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı,
 6. ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ye ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı, ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'nin süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini,
 7. Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikâyet ve itirazlarımda; ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından oluşturulan Şikayet ve İtiraz Komitesinin kararının nihai olduğunu, itiraz ve şikayetimle ilgili yasal hakkımın saklı olduğunu,
 8. Yeterlilik birimi ve birimlerde tanımlanan sınav bölümü bazında başvuruların yapılması, yeterlilik birimlerinin elde edilmesi ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi hususlarında MYK mevzuat ve düzenlemelerine ve bu mevzuat ve düzenlemelerde yapılacak değişikliklere uygun davranacağımı,
 9. Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden bir sınava girme hakkımın olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğum yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ücretsiz iki sınav hakkımın olduğunu,
 10. Sınav yerini, saatini, sınav sonuçlarını, sınav ile ilgili bilgilendirme ve kurallarını www.polimixbelgelendirme.com adresi üzerinden takip edeceğimi ve uyacağımı, ilan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunacağımı, ilan edilmiş sınav saatinde ve sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretinin iade edilmeyeceğini,
 11. Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını,
 12. Almaya hak kazandığım takdirde, belgenin mülkiyet haklarının ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'ye ait olduğunu, ilgili mevzuata uygun olmayan hususların tespiti halinde belgemin askıya alınabileceğini ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini,
 13. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda sınava gireceğimi biliyorum, bu nedenle Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı uymadığım takdirde sınavımın durdurulacağı ve başarısız sayılacağımı kabul ediyorum.
 14. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde ATASOY ÇEVRE ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 15. Belge almaya hak kazandığımda ''Belge Kullanım Sözleşmesi"ni onaylamadan tarafıma teslim edilmeyeceğini kabul ederim.
 16. Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Tarih
Adayın Adı Soyadı
Adayın İmzası